Historie van de Boemerang

 

Meppen

De historie van Meppen voert terug tot ca 5000 voor Chr. In Meppen is een grafveld opgegraven waarin voorwerpen uit die tijd zijn gevonden. De bekendste opgraving is wel een bronzen emmer uit de bronstijd.

Bemestingsmethoden werden beter ontwikkeld, waardoor rond 1500 v. Chr. permanente bewoning in het esdorp Meppen mogelijk werd. De plaats werd zeer zorgvuldig uitgekozen ten opzichte van beek en akkers. Die vaste bewoning loopt door tot de dag van vandaag, zodat de boerderijen van nu zo ongeveer op de plaats staan van de boerderijen van 3500 jaar geleden.

 

De boerderij aan de Nijmaten 2

De geschiedenis van de boerderij gaat terug naar 1939. In dat jaar heeft de Mepper boer Vos de boerderij gebouwd op de plaats die bekend stond als "de Trappenberg”. De Trappenberg was niet meer dan een zandheuvel, welke voor de bouw van de boerderij is afgegraven. Volgens overleveringen zijn in de Trappenberg door kinderen diverse oude voorwerpen gevonden, maar van deze "archeologische vondsten” is niets bewaard gebleven.

In 1950 wordt de boerderij verkocht aan de familie Horsting. In de jaren daarna wordt de varkensschuur achter de boerderij gebouwd. De boerderij behoudt zijn agrarische functie tot het midden van de jaren 70, toen de toenmalige boer plotseling kwam te overlijden.

Kampeerboerderij De Boemerang

In 1984 koopt de van oorsprong Amsterdamse familie Coenen de boerderij. Zij bouwen de varkensstal om tot groepsaccommodatie. De grond achter de boerderij (plek 29 t/m 37) doet dienst als sport- en recreatieveld.

In 1990 wordt 1 hectare grasland aangekocht (plek 0 t/m 21). Om de activiteiten uit te breiden wordt er een vijver uitgegraven, waarin allerhande survivalactiviteiten plaats kunnen vinden. Van de grond uit de vijver werden overal wallen neergelegd. Het merendeel van deze wallen ligt er nog steeds.

 

 
Afbeelding invoegen

Halverwege de jaren 90 wordt begonnen met het inrichten van een kleinschalig kampeerterrein. In 1995 maakt de ANWB voor het eerst melding van dit terrein. De vermelding in de gids werd gestopt toen bleek dat het terrein in die tijd niet aan de minimale eisen voldeed.

In 2000 wordt het perceel grond gekocht dat nu is te herkennen als de plekken 22 t/m 28.

Voor de camping, die aanvankelijk zonder toestemming was gestart, krijgt de familie in datzelfde jaar een vergunning. Voor hen was dat echter het moment om tot verkoop over te gaan.


Van Camping naar Erfgoed

In november 2001 kopen Aart Jan en Jill de kampeerboerderij. Het terrein en de opstallen zijn op dat moment eenvoudig in opzet en erg verwaarloosd. Ze sluiten de groepsaccommodatie en gaan verder als "camping de Boemerang”.

De eerste grote renovatie vindt plaats in de winter van 2002. Een groot gedeelte van het terrein krijgt stroomaansluiting en kabeltelevisie, het sanitair wordt geplaatst en het pad krijgt verharding.

In de daarop volgende jaren wordt elke winter wel een onderdeel ingrijpend aangepakt. Zo wordt in 2005 de Windroos gebouwd en kopen ze het jaar daarna het stuk grond dat nu te herkennen is als de schapenweide. Met deze aankoop krijgen we aansluiting op het natuurgebied van de mepper hooilanden.

In datzelfde jaar krijgen wij te horen dat ons terrein en de gebouwen een toeristische bestemming krijgen. Dit betekent "groen licht” voor de renovatie van de boerderij waarin ze in 2007 ook 2 recreatie appartementen in gebruik kunnen nemen.

Vanuit duurzaamheidsoverweging kiezen ze bij deze verbouwing voor een houtsnipper gestookte CV installatie. De verwarming en het warme water voor het hele terrein wordt geleverd door deze ketel. Een groot gedeelte van de brandstof komt daarbij van het eigen terrein. Inmiddels worden deze snippers ingekocht vanuit een ECO beheerd bos bedoeld voor de productie van snippers.

Ook in de jaren daarna volgt een proces van verbeteren en onderhouden. De comfortplaatsen worden in 2010 aangelegd en het huidige sanitair volgde in 2012.

Om meer recht te doen aan de aard en sfeer van het totale terrein hebben wij in 2009 de naam veranderd in Erfgoed de Boemerang.


2015 tot 2018: Het Erfgoed verpacht.

In 2015 komt Erfgoed de Boemerang in een fase terecht met tijdelijke beheerders, Jan en Tresia Withoff. Zij pachten het bedrijf gedurende 3 jaar en geven er hun eigen inkleuring aan. Zij richten zich met name op het verbeteren van de service en de aankleding van het terrein. Zo krijgt de windroos een "make-over” en verschijnen er tal van leuke details op het terrein.

In 2017 worden een 2 tal aansluitende percelen grond gekocht. Dit geeft ons letterlijk de ruimte om te fantaseren over de toekomstige ontwikkeling van Erfgoed de Boemerang.


 
Afbeelding invoegen
 

2019 tot Heden

In 2019 besluiten Aart Jan en Jill dat het tijd is voor een nieuwe stap in hun leven en zetten de Camping te koop. Wij Rob en Annemieke Aalders hebben op dat moment een IT bedrijf in het Westland "Reset” genaamd. Na een periode van 17 jaar als ICT-er te hebben gewerkt is het voor ons tijd voor een nieuwe fase in ons leven. In April 2019 verkopen we onze aandelen in Reset en gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zo ontstond het idee een camping te starten of over te nemen. Na een lange zoektocht, met bezoeken aan wel 25 campings, komen we terecht op Erfgoed de Boemerang en we zijn gelijk verkocht.

De rust in de omgeving, het terrein, de woning, de appartementen, het sanitair alles klopt voor ons.

In Januari 2020 is het dan zover en zijn we eigenaar van deze schitterende camping en starten we met ons nieuwe avontuur vol ideeën en motivatie.

 

2020 tot 2022 : De Corona Pandemie

Januari is onze eerste maand op de Camping. We maken plannen en maken de woning en de camping eigen en proberen alle taken en systemen op te pakken.

In April krijgen we de vergunning van de gemeente om het Receptie gebouw neer te zetten.

In April krijgen we ook te maken met een Corona Pandemie, hier kan geen bedrijfsplan tegenop en kwam voor ons als een grote schok.

April moeten we van de overheid de hele maand dicht blijven, geen inkomsten van camping of appartementen en ook nog geen uitzicht op opening.

 
Afbeelding invoegen

In Mei krijgen we te horen dat we vanaf 15 mei beperkt open mogen, maar het sanitair moet dicht blijven. We hebben alleen de Comfort plaatsen 22-37 open en mensen moeten hier zelfstandig kamperen zonder sanitair dat open is, alleen de chemische toilet stort, die gelukkig buiten is, mag open blijven.

In Juni krijgen we een nieuwe versoepeling en mag met beperkingen het sanitair vanaf 10 juni weer open. We hangen een schuifsysteem bij de douches en overal wordt desinfectie middel opgehangen. Het ventilatie systeem wordt aangepast en hiermee voldoen we aan de eisen.

Vanaf dit moment wordt het erg druk, we staan de rest van 2020 en heel 2021 vol.

Mensen hebben een jaar in lockdown gezeten en kunnen niet naar het buitenland door alle reisbeperkingen. Dit betekend een overvol vakantie vierend Nederland.

 

2020 – 2022 : De ontwikkelingen van het terrein.

Ondanks de pandemie hebben we niet stil gezet, integendeel het heeft mogelijkheden gecreëerd waar we op in zijn gesprongen. De vraag naar comfort plekken nam toe en zo hebben we in de winter van 2021 de plekken 3 t/m 15 voorzien van water en riool, waarmee we er 12 comfort plekken bij krijgen. Ook maken we een nieuw watertappunt voor de achterste plekken op het terrein bij de N-Plekken aan de schapenweide.

Afbeelding invoegen
 

In de winter van 2021 besluiten we 4 chalets aan te kopen om helemaal op te knappen, tevens leggen we hiervoor alle NUTS voorzieningen aan. De eerste Chalet "Chalet Schaap” is klaar voor het seizoen 2022.

In April worden er twee Alpaca’s gekocht Liselotje en Josefien die de basis zullen gaan vormen voor onze eigen kudde.

 

Plannen voor 2023

Voor het seizoen 2023 zal het tweede chalet Kip klaar zijn en in de verhuur gaan. Ook verwachten we dat rond Juli 2023 er twee nieuwe alpaca jongen geboren zullen worden.

De vraag naar privé sanitair wordt ook steeds meer, dus we proberen ons eerste privé sanitair huisje ook te plaatsen.

Zoals u kunt zien zijn er nog genoeg ontwikkelingen.

 

 

Wordt vervolgt !

59260028 31325400