Wanneer u heeft gekozen voor Erfgoed de Boemerang neem dan eerst deze informatie door. Dan weet u zeker dat u van alle belangrijke zaken op de hoogte bent. 
 
Voorwaarden
De voorwaarden die hier beschreven staan zijn van toepassing op al onze boekingen, ook de boekingen die indirect, via een intermediair, bij ons zijn gedaan. Per boekingssoort kunnen de voorwaarden wel verschillen. We maken onderscheid tussen reserveringen voor de camping en de appartementen en op de camping zelf maken we onderscheidt tussen reguliere boekingen en de arrangementen voor ‘lang kamperen’.
Op onze website staan onze data en tarieven zo zorgvuldig mogelijk vermeldt, maar prijswijzigingen zijn voorbehouden. Bij uw boeking wordt u in kennis gesteld van de juiste prijs.
 
Financiën
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.
 • Wanneer tussentijds de toeristenbelasting door de lokale overheid wordt verhoogd of verlaagd, dan zal dit doorberekend worden.
 • In het laagseizoen kunt u op de camping gebruik maken van verschillende kortingspassen. Deze korting is alleen van toepassing wanneer u vooraf heeft aangegeven dat u hiervan gebruik wilt maken en de pas bij aankomst laat zien. Wanneer u gebruik maakt van een kortingskaart kunt u in de kortingsperiode geen gebruik maken van de leegstandsvergoeding.
Reserverings- en betalingsreglement
Hier onderscheiden we 3 verschillende reglementen. 
 
Appartementen
 • U ontvangt na reservering een bevestiging met de gegevens van uw reservering.
 • Binnen een week betaalt u 50% van het reserveringsbedrag.
 • Uiterlijk bij aankomst betaalt u de andere 50% van de boeking. Het is natuurlijk ook mogelijk om al eerder dit bedrag over te maken.
Reguliere boeking Camping
 • U ontvangt een reserveringsbevestiging per e-mail met de gegevens van uw reservering. Hierin staat een plaats vermeldt die u bij reservering is toegewezen. Wij behouden ons het recht voor om af te wijken van deze plaats, maar zullen daarbij altijd rekening houden met uw wensen.
 • U betaalt voor aankomst via de iDeal link in de reserveringsbevestiging of bij aankomst op de camping contant of met Pin.
 • In de reserveringsbevestiging wordt u de mogelijkheid geboden (een gedeelte van) het bedrag vooruit te betalen. 
Lang kamperen.
 • U ontvangt een reserveringsbevestiging per e-mail met de gegevens van uw reservering.
 • Wanneer u uw reservering tijdig heeft gemaakt dan betaalt u het hele bedrag van de boeking minimaal 1 maand voor aankomst op de camping.
 • Wanneer u kort voor aankomst reserveert dan betaalt u binnen 1 week na reserveringsdatum.
In iedere reserveringsbevestiging krijgt u de mogelijkheid om het bedrag via IDeal te voldoen. Het is Erfgoed de Boemerang te allen tijde toegestaan om een reserveringsovereenkomst op te zeggen wanneer er onjuiste gegevens zijn opgegeven, niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan of niet aan de huisregels wordt gehouden. 
 
Annulering

Wij raden iedereen aan om een annuleringsverzekering af te sluiten, omdat dit u de meeste bescherming geeft tegen onvoorziene kosten. We onderscheiden 3 verschillende regelingen: 
 
Appartementen.
 • Tot 1 maand voor aankomst kunt u kosteloos annuleren.
 • Annuleert u binnen 1 maand voor aankomst, dan betaalt u 50% van het reserveringsbedrag.
 • Annuleert u in de week voor aankomst dan betaalt u 100% van de boeking. 
 • Tijdens de corona pandemie kan er door overheidsregels, die het verblijf niet mogelijk maken, tot een week voor aankomst  kosteloos geannuleerd worden. Binnen de week voor aankomst bedragen de annuleringskosten 50% van de boeking.
Reguliere boeking Camping 
 • Tot 2 weken voor aankomst kunt u kosteloos annuleren.
 • Annuleert u binnen 2 weken voor aankomst dan betaalt u 50% van het reserveringsbedrag. 
 • Tijdens de corona pandemie kan er door overheidsregels, die het verblijf niet mogelijk maken, tot een week voor aankomst  kosteloos geannuleerd worden. Binnen de week voor aankomst bedragen de annuleringskosten 50% van de boeking.

Lang kamperen
 • Tot 1 maand voor aankomst kunt u kosteloos annuleren.
 • Annuleert u binnen 1 maand voor aankomst dan betaalt u het volledige bedrag van de reservering.(Er vindt geen restitutie plaats.)  
Huisregels
 • De huisregels staan op onze website vermeldt en krijgen campinggasten ook bij aankomst op het terrein. Overtreden van de huisregels kan leiden tot onmiddellijke opzegging van de reserveringsovereenkomst. 
 
Privacy
 • Door het aanvragen van informatie of door het doen van een reserveringsverzoek bent u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij zullen uw gegevens nooit aan anderen ter beschikking stellen. In uitzonderlijke gevallen zullen wij uw mailadres alleen gebruiken om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op Erfgoed de Boemerang. Het is altijd mogelijk om u af te melden voor deze nieuwsbrief. 
 
Gebruik foto en videomateriaal
 • Wanneer u fotomateriaal naar ons opstuurt gaan wij er vanuit dat wij dit kosteloos mogen gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Wanneer u zich op het Erfgoed bevindt en u komt toevallig op een foto of video terecht dan gaan wij er van uit dat u geen bezwaar heeft wanneer deze voor publicatie wordt gebruikt. 
Bij zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn de algemene voorwaarden van de VEKABO van toepassing.
 
 
 
 
 

59260028 31325400